Thủ tướng Chính phủ yêu cầu:

Tạo cơ chế để thanh niên tham gia phát triển kinh tế - xã hội

(TP - Hà Nội) - Thủ tướng yêu cầu tập trung xây dựng cơ chế, chính sách, giải pháp, đào tạo, sử dụng và tạo điều kiện cho thanh niên tham gia phát triển kinh tế- xã hội, giải quyết việc làm cho thanh niên.

Nhiều giải pháp cụ thể, thiết thực nhằm phát huy tốt hơn vai trò của thanh niên tham  gia phát triển kinh tế- xã hội, góp phần thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam đến 2010 vừa được Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải giao cho các bộ, ngành, UBND các tỉnh, thành phố trong chỉ thị về phát huy vai trò của thanh niên tham gia phát triển kinh tế- xã hội trong giai đoạn mới ban hành ngày 21/3.

Cụ thể, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành có kế hoạch huy động, sử dụng và tạo cơ chế cho thanh niên tham gia thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, dự án trọng điểm, nhất là các dự án về thủy điện, thủy lợi, giao thông, trồng rừng... UBND các tỉnh thành chú trọng xây dựng kế hoạch sử dụng lực lượng lao động là thanh niên trẻ tham gia các mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội của địa phương.

Giao ủy ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam phối hợp với các bộ, ngành liên quan giúp Thủ tướng xây dựng cơ chế, chính sách về việc huy động và sử dụng lực lượng thanh niên trong việc tham gia thực hiện các chương trình, dự án mục tiêu quốc gia, dự án trọng điểm của Chính phủ và của địa phương.

Tiếp tục tạo điều kiện để Đoàn Thanh niên động viên, tổ chức cho thanh niên tham gia thực hiện các chương trình dự án trên. Đáng chú ý, Thủ tướng giao Bộ KH-ĐT, Bộ Tài chính tham mưu cho Chính phủ xác định lĩnh vực, dự án ưu tiên để thanh niên tham gia và bố trí nguồn vốn để Đoàn Thanh niên thực hiện nhất là các chương trình, dự án thuộc lĩnh vực xây dựng kết cấu hạ tầng, phát triển kinh tế, giáo dục, y tế ở những vùng đặc biệt khó khăn, lĩnh vực phát triển công nghệ mới tại các trung tâm kinh tế lớn...

Thủ tướng cũng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo các ngân hàng có cơ chế phù hợp để hỗ trợ thanh niên được vay vốn sản xuất, kinh doanh.

Bên cạnh đó, Thủ tướng chỉ đạo Bộ Nội vụ phối hợp với ủy ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam, các bộ ngành liên quan phối hợp với TW Đoàn nghiên cứu, xây dựng trình Thủ tướng ban hành các văn bản về tổ chức và chính sách đối với thanh niên xung phong, trí thức trẻ tình nguyện, thanh niên tình nguyện nhằm tạo chuyển biến rõ nét về chủ trương khuyến khích thanh niên  đến lập nghiệp, lao động và công tác tại các vùng khó khăn, vùng biên giới, hải đảo... 

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Chuyện hôm nay

Mới - Nóng

Khám phá