Hà Nội: Cuộc thi tìm hiểu 80 năm truyền thống ngành tuyên giáo:

1.466 người trả lời đúng đáp án tuần thứ tư

TP - Giải nhất thuộc về Vũ Thu Trang (thôn Nam Hòa, xã Hồng Thái, huyện Kiến Xương - Thái Bình); Huỳnh Nhật Hưng (110/18 - Thống Nhất - Quận Gò Vấp -TP.Hồ Chí Minh – giải nhì) và Nguyễn Đức Thỏa (thôn Cao Trai, xã Vân Du, huyện Ân Thi - Hưng Yên – giải ba).

Câu hỏi cuộc thi tuần thứ năm (Từ 10h ngày 01/9 đến 10h ngày 08/9/2009): 

Câu 1: “Nền giáo dục Việt Nam là nền giáo dục xã hội chủ nghĩa có tính nhân dân, dân tộc, khoa học, hiện đại, lấy chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng”. Đoạn trích này được dẫn từ văn bản nào dưới đây? (a.Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI; b. Nghị quyết Trung ương 2 khóa VIII; c. Luật Giáo dục (2005); d.Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X);

Câu 2: Ban Bí thư Trung ương Đảng ra quyết định hợp nhất hai ban: Ban Tuyên huấn và Ban Văn giáo Trung ương (gọi tắt là Ban Tuyên giáo Trung ương) vào ngày, tháng, năm nào? (a. Ngày 1/12/1959; b. Ngày 19/3/1960; c. Ngày 1/12/1961; d. Ngày 24/5/1957);

Câu 3: Bác Hồ yêu cầu: “Đảng viên thì phải dựa vào (...) mà xây dựng Đảng. Tức là hết lòng ra sức phục vụ nhân dân, tin tưởng vào lực lượng của nhân dân, học hỏi nhân dân, liên hệ chặt chẽ với nhân dân và không phút nào xa rời nhân dân, cùng nhân dân kết thành một khối”. Hãy điền vào dấu (...) một trong các phương án dưới đây? (a. Quần chúng; b. Nhân dân; c. Quần chúng, nhân dân; d.Cán bộ).

Đáp án tuần thứ 4: Câu 1: Trả lời các nhà báo nước ngoài (ngày 21/1/1946); Câu 2. Ngày 23/8/1958; Câu 3: Trường Chinh. 

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Tin tức

Mới - Nóng

Khám phá