Ấn tượng kết quả xây dựng nông thôn mới

TP - Theo Chi cục NN-PTNT Phú Thọ, tỉnh có 10 xã sẽ cơ bản đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2013 và gần 50 xã sẽ đạt chuẩn vào năm 2015.

> Xây dựng nông thôn mới ở Phú Thọ đạt con số ấn tượng

Sau hai năm huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc với nguồn lực được hỗ trợ từ ngân sách Trung ương (còn khá hạn chế, mới 200 tỷ đồng sau 2 năm), địa phương, tín dụng và xã hội hóa, Phú Thọ đã nâng cao số xã đạt nhiều tiêu chí (7 xã đạt trên 16 tiêu chí, 47 xã đạt 10-14 tiêu chí, 71 xã đạt 7-9 tiêu chí..., và hầu hết đều vượt so với cả nước).

Các tiêu chí khó như giao thông, thủy lợi, giải quyết việc làm và môi trường được Phú Thọ quan tâm đặc biệt (giải quyết việc làm, đào tạo nghề cho hơn 15.000 người, duy tu, làm mới gần 3.500km đường, thực hiện 60 công trình thủy lợi, đầu tư 11 dự án cấp nước sạch với gần 85% dân số dùng nước hợp vệ sinh, thu gom tập trung và xử lý rác thải ở hầu hết các xã, tất cả địa phương đều có trạm y tế đạt chuẩn quốc gia...).

Phú Thọ có 86% gia đình đạt tiêu chuẩn văn hóa và 100% số xã đạt tiêu chí về an ninh trật tự.

Báo giấy

Cùng chuyên mục

Xem thêm Tin tức

Mới - Nóng

Khám phá