Cuộc thi tìm hiểu 80 năm truyền thống ngành Tuyên giáo:

Ba bạn đọc miền Bắc đoạt giải

TP - Ba bạn đọc đoạt giải Cuộc thi tìm hiểu 80 năm truyền thống ngành tuyên giáo tuần thứ 25.

Đó là Trần Thái Phan (Trường Cao đẳng múa Việt Nam) - giải nhất; Vũ Thu Trang (Thôn Nam Hoà, xã Hồng Thái, huyện Kiến Xương, Thái Bình) - giải nhì; Bùi Thị Phương Lan (Công ty Cổ phần LILAMA Hà Nội) - giải ba.

Câu hỏi  tuần 26 (từ 10 giờ ngày 26/1 đến 10 giờ ngày 2/2//2010):

1: Khái quát một số bài học kinh nghiệm chủ yếu qua 20 năm đổi mới, Đảng ta chỉ rõ: "Đảng phải được xây dựng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, thường xuyên tự đổi mới, tự chỉnh đốn, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu, đổi mới công tác xây dựng Đảng…". Đoạn trích trên dẫn từ văn kiện nào dưới đây? (a- Văn kiện Đại hội X; b- Văn kiện Hội nghị Trung ương 5 (khóa X); c- Văn kiện Hội nghị Trung ương 9 (khóa X).

2: Diễn văn bế mạc Đại hội X của Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh có đoạn: "Đại hội kêu gọi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, đồng bào ta ở trong và ngoài nước tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của Đảng, của dân tộc, nêu cao tinh thần (…), ý chí tự cường ra sức thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đại hội". Hãy điền vào dấu (…) một trong các phương án sau đây? (a- Đoàn kết; b- Yêu nước; c- Quyết tâm).

3: Nghị quyết T.Ư 5 khóa X của Đảng nhấn mạnh: "Tổ chức thực hiện rộng khắp, có chiều sâu, thiết thực và hiệu quả Cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, gắn với nhiệm vụ (…) và cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, chống suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên". Hãy điền vào dấu (…) một trong các phương án sau đây. (a- Xây dựng, chỉnh đốn Đảng; b- Xây dựng Đảng; c- Chống tiêu cực). 

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Tin tức

Mới - Nóng

Khám phá