Bắc Giang: Cấp xã thực hiện cơ chế “một cửa liên thông”

TP - Tin từ UBND tỉnh Bắc Giang cho biết, tỉnh này vừa ban hành quyết định thực hiện cơ chế “một cửa liên thông” tại UBND các xã, phường, thị trấn.

Theo đó, 5 lĩnh vực là: Hộ tịch, chứng thực, đất đai, xây dựng và chính sách xã hội sẽ được giải quyết theo cơ chế “một cửa liên thông”. Trong từng lĩnh vực có quy định cơ chế giải quyết,  thời gian giải quyết cụ thể từ tiếp nhận đến khi trả kết quả cho tổ chức và nhân dân.

Công việc giải quyết tại “Một cửa” chủ yếu trong ngày, các việc cần thời gian thẩm định như: Đăng ký kết hôn; Cấp giấy phép xây dựng nhà ở... thời gian chậm nhất không quá 5 ngày. “Một cửa liên thông” đến cấp huyện thời gian giải quyết chậm nhất không quá 63 ngày, tính cả 15 ngày niêm yết tại xã.

Cụ thể,  thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất tại xã, phường, thị trấn (63 ngày);  thủ tục giao đất, cho thuê đất nông nghiệp đối với hộ gia đình, cá nhân (58 ngày); thủ tục giao đất làm nhà ở đối với hộ gia đình, cá nhân tại nông thôn không thuộc trường hợp phải đấu giá quyền sử dụng đất (48 ngày)...

Cùng chuyên mục

Xem thêm Tin tức

Mới - Nóng

Khám phá