Bảo hiểm cần thanh toán cả chi phí phòng bệnh

TP - Tại buổi tọa đàm về Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm Y tế (BHYT) sáng 16/4, Nhóm hợp tác Thúc đẩy phát triển chính sách Y tế dựa vào Bằng chứng khoa học, đề xuất nhằm tăng quyền của người sử dụng dịch vụ y tế có bảo hiểm, Luật nên quy định gói dịch vụ y tế cơ bản bao gồm cả chi phí y tế dự phòng.

Hiện nay, dự thảo luật mới quy định quỹ dành cho khám chữa bệnh mà bỏ qua dự phòng, dẫn đến các chính sách đều chạy theo khám chữa bệnh mà coi nhẹ công tác dự phòng. 

Ngoài ra, nhóm nghiên cứu cũng đề xuất bổ sung hợp đồng BHYT là văn bản pháp lý ký kết trực tiếp giữa người dân/người sử dụng lao động/ tổ chức bảo trợ xã hội, với chủ thể cung cấp dịch vụ BHYT trong đó nêu rõ mức phí đóng bảo hiểm, mức hưởng và trách nhiệm của mỗi bên. 

Cùng chuyên mục

Xem thêm Tin tức

Mới - Nóng