Bế mạc Hội nghị Ngoại giao lần thứ 28: Xác định nhiệm vụ thời gian tới

TP - Hội nghị Ngoại giao lần thứ 28 với chủ đề “Ngoại giao chủ động, tích cực hội nhập quốc tế” bế mạc chiều 20/12 tại Hà Nội, với việc xác định các nhiệm vụ trọng tâm của ngành trong thời gian tới.

> Ngoại giao phải đi đầu trong kiến tạo hòa bình, bảo vệ Tổ quốc 
> Quân đội xứng đáng là lực lượng tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân

Đó là tiếp tục phát huy sức mạnh của đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ; góp phần giữ vững môi trường hoà bình ổn định, gắn kết giữa phục vụ phát triển kinh tế và đẩy mạnh hội nhập quốc tế với việc củng cố, tăng cường thế trận đối ngoại - quốc phòng - an ninh; tăng cường sự gắn kết giữa ngoại giao chính trị với ngoại giao kinh tế, ngoại giao văn hóa, công tác về người Việt Nam ở nước ngoài, bảo hộ công dân, thông tin - tuyên truyền đối ngoại, nghiên cứu tham mưu chiến lược; đẩy mạnh phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành và hỗ trợ các địa phương… Hội nghị đã thông qua Nghị quyết và Chương trình hành động nhằm cụ thể hóa quyết tâm của ngành để đạt được những mục tiêu đề ra.

Hội nghị nhận định, tình hình thế giới và khu vực sẽ tiếp tục có nhiều chuyển biến nhanh và phức tạp; cơ hội và thách thức đan xen; mức độ phức tạp và tính đa ngành của các vấn đề đối ngoại ngày càng gia tăng; nhiều vấn đề an ninh truyền thống và phi truyền thống tác động nhiều chiều đến môi trường an ninh và phát triển của đất nước…

Báo giấy

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Tin tức

Mới - Nóng

Khám phá