Các hồ chứa bảo đảm an toàn tích nước

TP - Ngày 14/10, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị yêu cầu các bộ, địa phương có hồ chứa tăng cường công tác quản lý Nhà nước, khắc phục những tồn tại trong công tác quản lý an toàn đập.

> Hãi hùng thủy điện tích nước
> Thủy điện Đăkmi 4 xé rào xả nước

Cụ thể, Thủ tướng chỉ đạo Bộ Công thương chấn chỉnh, nâng cao chất lượng công tác quy hoạch các hồ chứa thủy điện; tiếp tục rà soát các dự án chưa triển khai xây dựng, kiên quyết, dừng thực hiện các dự án hiệu quả thấp, ảnh hưởng lớn đến môi trường, xã hội, không bảo đảm phát triển bền vững.

Chỉ đạo các cơ quan chức năng kiểm tra, đánh giá mức độ an toàn; kiên quyết không để các hồ chứa không bảo đảm an toàn tiếp tục tích nước.

Báo giấy

Cùng chuyên mục

Xem thêm Tin tức

Mới - Nóng