Cần hơn 200.000 tỷ đồng xử lý nước, rác thải

TP - Ông Nguyễn Hồng Tiến, Cục Hạ tầng Kỹ thuật (Bộ Xây dựng), cho biết: Giai đoạn 2014 - 2020, đối với đô thị, lĩnh vực cấp nước cần 68,95 ngàn tỷ đồng; thoát nước cần 108,50 ngàn tỷ đồng và lĩnh vực xử lý chất thải rắn sinh hoạt cần 42,07 ngàn tỷ đồng để xử lý.

Theo thống kê của Bộ Xây dựng, tỷ lệ dân cư đô thị được cung cấp nước sạch qua hệ thống cấp nước tập trung đạt 79 - 80%; tỷ lệ thất thoát, thất thu nước sạch là 26%; thu gom, xử lý chất thải rắn đạt 84%.

Mặc dù vậy, chất lượng nước cấp còn chưa cao, nước thải xả thẳng ra môi trường gây ô nhiễm, xử lý chất thải rắn theo công nghệ chôn lấp là chủ yếu.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Tin tức

Mới - Nóng