Cần tính tới việc dân bầu trực tiếp người đứng đầu đô thị

TP - Ngày 16-5, dưới sự chủ trì của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Ban Chỉ đạo Trung ương xây dựng Đề án thí điểm mô hình chính quyền đô thị đã họp, cho ý kiến dự thảo đề cương và kế hoạch của đề án.

> Đổi tên UBND thành Ủy ban hành chính

Theo Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, đây là đề án mới, rất quan trọng và rất khó, ở Việt Nam chưa có tiền lệ.

Do vậy, Ban chỉ đạo và Tổ biên tập phải nâng cao tinh thần trách nhiệm, tập trung điều hành, hoàn thành các nhiệm vụ được phân công, xây dựng đề án tương đối hoàn thiện mô hình chính quyền đô thị để trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư vào tháng 12.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, xuất phát từ nguyên lý chính quyền do dân, vì dân, phục vụ đất nước, phải tính đến việc đô trưởng, thị trưởng… đều phải do nhân dân bầu.

Tuy làm thí điểm nhưng cần kết hợp bảo đảm tính thống nhất của việc sửa đổi bổ sung Hiến pháp và tổng kết thí điểm không tổ chức HĐND các cấp.

TTXVN

Báo giấy

Cùng chuyên mục

Xem thêm Tin tức

Mới - Nóng