Cho ý kiến về nhiều báo cáo của Chính phủ

TP - Tại phiên họp thứ hai Uỷ ban Thường vụ Quốc Hội khóa XIII, kéo dài từ 26-9 đến 1-10, Uỷ ban Thường vụ Quốc Hội cho ý kiến về các dự án Luật Quảng cáo, Luật Quản lý giá, Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật, Luật Giám định tư pháp, Luật Giáo dục đại học.

> Chủ tịch Quốc hội sẽ chủ trì chất vấn và trả lời chất vấn

Uỷ ban Thường vụ Quốc Hội sẽ nghe Ban Dân nguyện, báo cáo công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân năm 2011; báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 8 và thứ 9, Quốc hội khóa XII.

Cho ý kiến về các nội dung: Dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội nhiệm kỳ khóa XIII, Báo cáo giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về môi trường tại các khu kinh tế, làng nghề, Báo cáo của Chính phủ về kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2011 - 2015 và quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2011 – 2020, Báo cáo của Chính phủ về chương trình mục tiêu quốc gia 5 năm 2011 – 2015, Chương trình sử dụng trái phiếu Chính phủ 5 năm 2011- 2015.

Ngoài ra, Uỷ ban Thường vụ Quốc Hội xem xét, cho ý kiến về các báo cáo của Chính phủ về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2011; phương hướng, nhiệm vụ và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2012; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011-2015…

Báo giấy

Cùng chuyên mục

Xem thêm Tin tức

Cùng chủ đề

Mới - Nóng

Khám phá