Chuyển biến tích cực trong hành vi vệ sinh tại nông thôn

Sau 3 năm thực hiện Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn trên kết quả vay vốn Ngân hàng Thế giới tại 21 tỉnh miền núi phía Bắc, Tây Nguyên và Nam Trung bộ, đã có những chuyển biến tích cực trong hành vi vệ sinh của người dân tại nhiều địa phương tham gia chương trình.

Người dân tại các địa phương tham gia chương trình đã tăng cường thực hiện những hành vi vệ sinh tốt nhờ vào những hoạt động tập huấn nâng cao nhận thức, hiểu biết cho người dân
Người dân tại các địa phương tham gia chương trình đã tăng cường thực hiện những hành vi vệ sinh tốt nhờ vào những hoạt động tập huấn nâng cao nhận thức, hiểu biết cho người dân

Từ đánh giá bước đầu của Ngân hàng Thế giới, kết quả đạt được từ một số địa phương thực hiện tốt các chuyên mục của chương trình dự kiến đã góp phần nâng cao tỷ lệ người dân được sử dụng nước sạch, các hộ gia đình được tiếp xúc với nhà tiêu đạt tiêu chuẩn. Qua đó, từng bước nâng cao sức khỏe cộng đồng dân cư tại các địa phương này.

Theo đó, tại tỉnh Yên Bái, từ khi triển khai thực hiện chương trình đến nay, kết quả đánh giá tiến độ cho thấy ở các vùng nông thôn toàn tỉnh đã có 85% người dân được sử dụng nước hợp vệ sinh, 62% hộ gia đình có nhà tiêu hợp vệ sinh, 96% trạm y tế có công trình nước và nhà tiêu hợp vệ sinh.

Ngoài Yên Bái, Hà Giang cũng là tỉnh có kết quả khả quan sau 3 năm triển khai chương trình. Toàn tỉnh có 38 công trình cấp nước sinh hoạt được đầu tư xây dựng và đưa vào khai thác, với tỷ lệ người dân được đấu nối trên 12 nghìn hộ. Đặc biệt, đồng bào dân tộc thiểu số đã bước đầu thay đổi thói quen, giảm mạnh tình trạng phóng  uế bừa bãi và tăng mạnh tỷ lệ dân số thường xuyên thực hành hành vi vệ sinh tốt.

Theo nhận định của các địa phương, những kết quả đạt được là bước đà quan trọng nâng cao hiệu quả và thực hiện mục tiêu của chương trình. Giúp người dân cải thiện hành vi vệ sinh, tăng cường tiếp cận bền vững tới nước sạch và vệ sinh nông thôn.

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Tin tức

Mới - Nóng

Khám phá