Đại hội Đại biểu MTTQ Tam Nông lần thứ XVIII

Ngày 11/4, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tam Nông (tỉnh Phú Thọ) đã tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc huyện lần thứ XVIII (nhiệm kỳ 2014 – 2019).

Đại hội Đại biểu MTTQ Tam Nông lần thứ XVIII

Chủ đề của Đại hội là tiếp tục phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Trong nhiệm kỳ 2008-2013, Mặt trận Tổ quốc huyện Tam Nông (Phú Thọ) luôn bám sát nhiệm vụ chính trị của huyện, ra sức phấn đấu thực hiện chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc do Đại hội XVII đề ra và đã đạt được nhiều kết quả thiết thực, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của huyện. Vị trí, vai trò của Mặt trận tiếp tục được khẳng định và nâng cao trong đời sống xã hội. Hoạt động của Mặt trận đã đạt được những kết quả tích cực nhiệm kỳ vừa qua.

Bước sang nhiệm kỳ 2014-2019, đội ngũ cán bộ MTTQ các cấp huyện Tam Nông sẽ tiếp tục nỗ lực, cố gắng, tiếp tục phát huy cao độ sức mạnh khối Đại đoàn kết toàn dân, phát động các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động xã hội, động viên nhân dân tích cực tham gia thực hiện các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng-an ninh, thực hiện chương trình An sinh xã hội, góp phần tích cực vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của huyện.

Để đạt được phương hướng và những mục tiêu cụ thể đã đề ra, MTTQ huyện sẽ tập trung vào một số nhóm giải pháp trọng tâm như sau:

Một là, đa dạng hoá các hình thức tập hợp, vận động, đoàn kết rộng rãi các tầng lớp Nhân dân, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc vì “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Hai là, tiếp tục đẩy mạnh các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và đối ngoại của địa phương.

Ba là, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh đồng bộ; tăng cường mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa cấp ủy Đảng, chính quyền với Nhân dân; chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân.

Bốn là, kiện toàn tổ chức, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp và Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư.

ÔngTrần Phù Tiêu, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Phú Thọ đã phát biểu dương những kết quả Mặt trận Tổ quốc huyện Tam Nông đạt được trong nhiệm kỳ trước.

Ông Trần Phù Tiêu cũng đề nghị MTTQ các cấp huyện Tam Nông tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các nghị quyết, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; cùng các cấp ủy đảng, chính quyền chăm lo và bảo vệ lợi ích chính đáng của nhân dân, tạo sự đồng thuận xã hội. 

Với tinh thần đoàn kết, sáng suốt, dân chủ và đổi mới, Đại hội MTTQ huyện Phú Thọ (Tam Nông) đã hiệp thương cử ra 47 đồng chí tham gia Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Tam Nông XVIII (nhiệm kỳ 2014 – 2019) và 12 đồng chí là đại biểu đi dự đại hội cấp trên trong thời gian tới. Tại phiên họp thứ nhất UBMTTQ huyện Tam Nông đã hiệp thương bầu ra Thường trực Uỷ ban MTTQ huyện gồm 3 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Chí Thắng được bầu làm Chủ tịch UBMTTQ huyện Tam Nông nhiệm kỳ 2014-2019.

Nội dung chú thích, diễn giải...

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Tin tức

Mới - Nóng

Khám phá