Dấu ấn của BQL Dự án Phát triển Công nghệ thông tin

TPO - Dù gặp khá nhiều khó khăn, sức ép thời gian, nhưng Ban quản lý dự án Phát triển Công nghệ thông tin - Truyền thông tại Việt Nam đã hoàn thành nhiệm vụ giám sát, chỉ đạo, kết nói, thúc đẩy hoàn thành các hạng mục công trình đúng tiến độ và đạt kết quả cao.

Khánh thành hệ thống giao ban trực tuyến ngành TT- TT Hà Giang diễn ra ngày 2/12/2013, thuộc gói thầu “Nâng cấp và hiện đại hóa cơ sở hạ tầng CNTT cho các địa phương” .
Khánh thành hệ thống giao ban trực tuyến ngành TT- TT Hà Giang diễn ra ngày 2/12/2013, thuộc gói thầu “Nâng cấp và hiện đại hóa cơ sở hạ tầng CNTT cho các địa phương” .

Ban quản lý dự án (QLDA) có vai trò, vị trí quan trọng trong việc điều phối, giám sát và thực hiện các công việc tổng thể giúp dự án có thể chạy thông suốt và “về đích” an toàn. Trong 7 năm triển khai dự án Phát triển CNTT-TT tại Việt Nam (2006 - 2013) với nguồn vốn vay ưu đãi của Ngân hàng thế giới, Ban QLDA đã thực hiện tốt nhiệm vụ là cầu nối liên kết giữa các tiểu hợp phần, quản lý tài chính, quản lý các hạng mục, công trình ở các tiểu hợp phần ở 5 tỉnh thành, bộ, ngành.

Có thể kể đến các kết quả mà Ban QLDA đã đạt được như: Triển khai phần mềm quản lý tài chính cho các Tiểu dự án; xây dựng Website cho dự án (http://www.vnict-project.gov.vn) nhằm mục đích quảng bá và cung cấp thông tin về dự án; điều phối các tiểu dự án thuộc Bộ Thông tin Truyền thông, Bộ Ngoại giao, Hà Nội, Đà Nẵng và Tổng Cục thống kê, đạt được nhiều kết quả quan trọng, đúng kế hoạch.

Ngoài ra, Ban QLDA cũng đã tổ chức thành công hai đợt đào tạo hướng dẫn thực hiện dự án (PIM) cho các Tiểu dự án; tổ chức định kỳ các buổi họp Ban chỉ đạo dự án, họp truyền hình trực tuyến giữa đơn vị cho vay vốn là Ngân hàng thế giới với các tiểu dự án và các buổi hội thảo, hội nghị chuyên đề về dịch vụ công, Chính phủ điện tử, trung tâm dữ liệu, ứng dụng CNTT-TT nhằm nâng cao sức cạnh tranh cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong phạm vi khuôn khổ Dự án.

 

Ban QLDA cũng đã tổ chức 10 khóa đào tạo trong và ngoài nước nhằm nâng cao chất lượng cũng như nhận thức cho đội ngũ cán bộ thực hiện dự án của các tiểu dự án, các cán bộ của các Bộ, Ban, Ngành liên quan và các Sở TT&TT. Ví dụ như khóa “Đào tạo, chia sẻ kinh nghiệm về tổ chức triển khai dự án CNTT và mua sắm hệ thống thiết bị CNTT-TT”, “Đào tạo, quản lý và giám sát hợp đồng” phục vụ trực tiếp công việc liên quan đến dự án về CNTT và tổ chức một số khóa khảo cứu ở nước ngoài về Chính phủ điện tử và Dịch vụ công.

Ông Phạm Quang Tú - Giám đốc Ban quản lý Dự án Phát triển CNTT-TT Việt Nam cho biết: “Là đơn vị chịu trách nhiệm hỗ trợ và điều phối toàn bộ các hợp phần của Dự án, Ban quản lý dự án Phát triển CNTT - TT tại Việt Nam đang hoàn thiện các hạng mục cuối cùng. Là một trong số ít những dự án về CNTT được Ngân hàng Thế giới đồng ý cho vay vốn và thực hiện triển khai, Dự án sẽ góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển CNTT-TT ở Việt Nam, đặc biệt là dự án hỗ trợ cho việc cải cách hành chính, triển khai dịch vụ công”.

Dấu ấn của BQL Dự án Phát triển Công nghệ thông tin - ảnh 1Ông Phạm Quang Tú – Giám đốc Dự án Phát triển CNTT – TT tại Việt Nam
Ông Tú cho biết thêm, trong quá trình triển khai dự án cũng đã gặp nhiều khó khăn, phức tạp do phạm vi triền khai dự án rộng, trong khi mức độ ảnh hưởng, tác động lâu dài của dự án CNTT đối với xã hội khá lớn. Đạt được những thành công, kết quả như hôm nay là nhờ vào sự quyết tâm, thống nhất cao trong cán bộ lãnh đạo Ban QLDA, sự chỉ đạo thường xuyên, kịp thời của lãnh đạo cấp cao trong các cơ quan Chính phủ và sự tham gia, ủng hộ nhiệt tình của các doanh nghiệp và người dân.

 

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Tin tức

Mới - Nóng

Khám phá