Đẩy lùi sự xuống cấp về đạo đức xã hội

TP - Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 33 về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

Mục tiêu đến năm 2030, hoàn thiện và phổ biến các chuẩn mực giá trị văn hóa, tạo dựng những giá trị mới phù hợp để con người Việt Nam có nhân cách, đạo đức, trí tuệ, năng lực sáng tạo, trách nhiệm xã hội, nghĩa vụ công dân.

Cùng với đó đẩy lùi sự xuống cấp về đạo đức xã hội; xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh góp phần thúc đẩy con người Việt Nam hoàn thiện nhân cách.

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Tin tức

Mới - Nóng

Khám phá