DN phải trích 3-10% thu nhập cho quỹ phát triển KH-CN

TP - Chính phủ vừa ban hành Nghị định 95/2014/NĐ-CP quy định về đầu tư và cơ chế tài chính đối với hoạt động khoa học và công nghệ (KH-CN), trong đó quy định doanh nghiệp nhà nước hằng năm phải trích 3-10% thu nhập tính thuế thu nhập doanh nghiệp để lập quỹ phát triển KH-CN của doanh nghiệp.

Doanh nghiệp ngoài nhà nước được quyền trích từ thu nhập tính thuế thu nhập doanh nghiệp một tỷ lệ hợp lý, tối đa 10% để lập quỹ phát triển KH-CN của doanh nghiệp.

Quỹ này sẽ dùng để thực hiện nhiệm vụ KH-CN cấp quốc gia, cấp bộ, cấp tỉnh và của doanh nghiệp; hỗ trợ phát triển KH-CN của doanh nghiệp như trang bị cơ sở vật chất - kỹ thuật, xây dựng các tổ chức nghiên cứu phát triển, trung tâm phân tích, kiểm nghiệm, thử nghiệm, kiểm định.

Ngoài ra dùng để chi nộp về quỹ phát triển KH-CN của nhà nước, chi quản lý quỹ phát triển KH-CN của doanh nghiệp. Nghị định trên có hiệu lực từ 1/12/2014.

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Tin tức

Mới - Nóng

Khám phá