Đổi mới công tác thi đua khen thưởng

TP - BHXH Việt Nam vừa có Công văn số 2368 gửi các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam, BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về việc tiếp tục đổi mới công tác thi đua - khen thưởng (TĐKT) theo Chỉ thị số 34-CT/TW của Bộ Chính trị.

Theo đó, sau 3 năm thực hiện Hướng dẫn số 423/HD-BHXH của BHXH Việt Nam, công tác TĐKT của ngành đã có chuyển biến tích cực, từng bước đổi mới về nội dung và hình thức. Công tác khen thưởng bảo đảm theo đúng quy định của pháp luật và của ngành, bám sát thực tiễn, từ đó động viên, tôn vinh các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ.

Tuy nhiên, phong trào thi đua trong ngành phát triển chưa đồng đều, chưa liên tục, nhiều nơi vẫn còn mang tính hình thức. Công tác phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng điển hình tiên tiến hiệu quả chưa cao. Việc khen thưởng có nơi còn thiếu chính xác, chưa kịp thời, khen thưởng cho NLĐ trực tiếp còn ít; chưa chú trọng công tác tuyên truyền… làm hạn chế động lực phấn đấu của tập thể và cá nhân. 

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Tin tức

Mới - Nóng

Khám phá