Hà Nội: Tìm hiểu 80 năm truyền thống ngành tuyên giáo:

Gần 1.200 người trả lời đúng đáp án tuần hai

TP - Ba giải tuần hai thuộc về Quản Xuân Lai (Xóm 4, Đồng Tiến, Ứng Hoà, Hà Nội - Giải nhất); Trần Thuý Phương (811, Trần Hưng Đạo, Quy Nhơn, Bình Định - Giải nhì); Lê Thị Khánh Dung (29, Nguyễn Trãi, Hải Ninh, Bắc Bình, Bình Thuận - Giải ba).

Câu hỏi cuộc thi tuần thứ ba (từ ngày 18/8 đến 10h, ngày 25/8): 

Câu 1: “Hỡi đồng bào yêu quý! Giờ quyết định cho vận mệnh dân tộc ta đã đến. Toàn quốc đồng bào hãy đứng dậy đem sức ta mà tự giải phóng cho ta”. Đoạn trích trên được dẫn từ văn bản nào? (a. Thư kêu gọi tổng khởi nghĩa của Chủ tịch Hồ Chí Minh; b. Lời hiệu triệu của Đảng Cộng sản Đông Dương; c. Lời kêu gọi đồng bào, các đảng phái cách mạng và các dân tộc bị áp bức ở Đông Dương (của Ban Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương).

Câu 2: “Chủ nghĩa Mác và văn hóa Việt Nam” của Đảng ta được báo cáo tại Hội nghị Văn hóa Toàn quốc lần thứ mấy? (a. Hội nghị Văn hóa Toàn quốc Lần thứ nhất (11/1946); b. Hội nghị Văn hóa Toàn quốc Lần thứ hai (7/1948); c. Hội nghị Văn hóa Toàn quốc Lần thứ ba (12/1962).

Câu 3: “Một dân tộc dốt là một dân tộc yếu”. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói câu trên trong bối cảnh nào? (a. Trong buổi lễ Tuyên ngôn Độc lập (2/9/1945); b. Trong Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến (19/12/1946); c. Trong phiên họp đầu tiên của Chính phủ (3/9/1945).

Đáp án câu hỏi tuần thứ hai: Câu 1: Đề cương về Văn hoá Việt Nam; Câu 2: 14/9/1950; Câu 3. Thiết thực.  

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Tin tức

Mới - Nóng

Khám phá