Gặp gỡ cựu HS-SV miền Nam

TP – Phong trào đấu tranh yêu nước hào hùng của thanh niên, SV-HS, trí thức và văn nghệ sĩ các đô thị miền Nam giai đoạn 1954-1975 sẽ được nhìn nhận và đánh giá tại Hội thảo tổ chức tại Đại học Duy Tân (Đà Nẵng) trong hai ngày 19 và 20-5.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Tin tức

Mới - Nóng