Giải thể các quỹ hoạt động không hiệu quả

TP - Thủ tướng vừa có Chỉ thị yêu cầu các đơn vị tăng cường giám sát, thanh tra, kiểm tra hoạt động và việc chấp hành pháp luật của các quỹ tài chính ngoài NSNN, bảo đảm nguồn lực tài chính nhà nước được quản lý, sử dụng hiệu quả, công khai, minh bạch.

Ngoài ra, Thủ tướng yêu cầu các bộ, cơ quan Trung ương, UBND cấp tỉnh phải rà soát, đánh giá hiệu quả hoạt động của các quỹ tài chính ngoài ngân sách để quyết định dừng hoạt động hoặc cơ cấu lại. Đối với các quỹ hoạt động không đúng tôn chỉ, mục đích hoặc hoạt động không hiệu quả, các quỹ đã hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ được giao thì kiên quyết cho dừng hoạt động và giải thể.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Tin tức

Mới - Nóng