Hải Phòng nỗ lực xây dựng thành phố không khói thuốc lá

Theo báo cáo của Ban chỉ đạo Phòng, chống tác hại của thuốc lá thành phố Hải Phòng, trong những năm qua, Hải Phòng là thành phố tích cực triển khai “Xây dựng Hải Phòng – Thành phố không khói thuốc lá” với nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa.

Hội nghị tập huấn thực thi Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá và các bước triển khai xây dựng môi trường làm việc không khói thuốc tại Hải Phòng.
Hội nghị tập huấn thực thi Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá và các bước triển khai xây dựng môi trường làm việc không khói thuốc tại Hải Phòng.

Ngoài việc thành lập đoàn kiểm tra liên ngành, kiểm tra các đơn vị, cơ sở về việc thực thi Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá, các ban ngành đoàn thể của thành phố còn tiến hành đồng bộ nhiều giải pháp như: mít tinh, kết hợp tuyên truyền, gắn pano, áp phích và xây dựng các mô hình cơ quan, đơn vị, bệnh viện, trường học, khách sạn, nhà hàng, nơi công cộng, sinh hoạt cộng đồng “không khói thuốc lá”.

Ông Nguyễn Quang Chính – Giám đốc Trung tâm Truyền thông Giáo dục Sức khỏe Thành phố Hải Phòng cho biết: “hàng năm đoàn liên ngành thành phố Hải Phòng cũng thường xuyên ra quân, tiến hành kiểm tra, giám sát việc thực thi Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá trên địa bàn. Cụ thể, mỗi năm đoàn thực hiện từ 3-4 cuộc kiểm tra, mỗi cuộc từ 2-3 ngày và mỗi ngày kiểm tra từ 4-6 cơ sở”.

Qua các đợt kiểm tra, đoàn cũng kết hợp việc tuyên truyền, phổ biến kiến thức về tác hại thuốc lá, lợi ích của môi trường không khói thuốc, các quy định của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá.

Ngoài ra, để nâng cao nhận thức của người dân, Hải Phòng còn tổ chức thường xuyên các hoạt động tập huấn, nâng cao kiến thức cho cán bộ, đảng viên làm công tác phòng chống tác hại của thuốc lá tại các sở ngành, địa phương.

Các hoạt động tuyên truyền về phòng, chống tác hại của thuốc lá cũng được thể hiện đa dạng dưới nhiều hình thức như: Hội thi tìm hiểu kiến thức, tuyên truyền tại cộng đồng, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng… Kết hợp treo gắn pano, áp phích tuyên truyền, các biển cấm tại các công sở, cơ quan, đơn vị, trường học, bệnh viện, nơi công cộng. Nhờ thế, nhận thức của người dân về phòng, chống tác hại của thuốc lá ngày càng được nâng cao, việc thực thi Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá cũng được triển khai nhân rộng. Đến nay, không còn cảnh hút thuốc lá tại các cuộc hội họp, 100% các công sở đã triển khai môi trường làm việc không khói thuốc, người nghiện thuốc lá cũng không còn công khai hút thuốc tại những nơi đông người, nơi có quy định cấm, các nhà hàng, khách sạn, cơ sở kinh doanh đã triển khai các hoạt động phòng, chống tác hại của thuốc lá theo quy định.

Ban chỉ đạo Phòng chống tác hại của thuốc lá thành phố Hải Phòng cũng thường xuyên tổ chức các chiến dịch truyền thông thực hiện nghiệm Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá. Trong đó, tổ chức các chiến dịch truyền thông nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi thái độ đối với tình trạng hút thuốc nơi công cộng, kêu gọi sự ủng hộ hợp tác và thay đổi hành vi về việc hút thuốc nơi công cộng và nơi làm việc.

Ban chỉ đạo yêu cầu các sở, ban, ngành tuân thủ quy định treo biển báo cấm hút thuốc tại các địa điểm như nơi làm việc, cơ sở y tế, trường học, khách sạn, nhà hàng…. Thực hiện nghiêm việc cấm hút thuốc tại các địa điểm có quy định cấm, ban hành nội dung phòng, chống tác hại của thuốc lá trong kế hoạch hoạt động hằng năm, đưa quy định cấm hút thuốc lá tại nơi làm việc vào quy chế nội bộ của cơ quan, đơn vị.

Đặc biệt, Hải Phòng cũng kêu gọi các cấp, ngành, cơ quan, đơn vị và mọi người dân thành phố cùng nhau nỗ lực thay đổi, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền về tác hại của thuốc lá và thực thi Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá, phấn đấu sớm đạt được mục tiêu “Hải Phòng – Thành phố không khói thuốc lá” góp phần bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân, xây dựng “Thành phố Cảng xanh - Văn minh - Hiện đại”.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Tin tức

Mới - Nóng