Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam phát huy tốt ​vai trò làm cầu nối

Hầu hết các ý kiến đánh giá Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam đã làm tốt vai trò liên kết, hợp tác, hỗ trợ hoạt động của các tổ chức hội viên.

Buổi tọa đàm về vai trò cầu nối của Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam.
Buổi tọa đàm về vai trò cầu nối của Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam.

Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam (HHNH) vừa tiến hành khảo sát lấy ý kiến đánh giá về vai trò cầu nối trong thực thi chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước và hỗ trợ hoạt động cho các tổ chức hội viên (TCHV).

Quá trình khảo sát được tiến hành đánh giá dựa trên 7 tiêu thức: Các kênh thông tin; Mức độ tham gia của các TCHV đối với hoạt động của HHNH; Nhân tố ảnh hưởng tới sự tham gia hoạt động do HHNH tổ chức; Đánh giá hoạt động của HHNH thông qua cảm nhận của người khảo sát; Vai trò cầu nối giữa các TCHV với cơ quan quản lý Nhà nước; Vai trò cầu nối của HHNH đối với các TCHV trong liên kết hỗ trợ nhau cùng phát triển, tuyên truyền phổ biến pháp luật, đào tạo phát triển nguồn nhân lực; Khả năng ứng dụng kiến thức mới vào thực tế của các TCHV.

Theo kết quả điều tra khảo sát, 72% ý kiến trong tổng số 489 phiếu khảo sát đánh giá Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam đã làm khá và tốt vai trò cầu nối trong thực thi chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước và hỗ trợ hoạt động của các ngân hàng thương mại.

Đáng chú ý đối với tiêu thức vii - Khả năng ứng dụng kiến thức mới vào thực tế của các TCHV, có 86.5% ý kiến đánh giá cao các thông tin, kiến thức do Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam cung cấp, bám sát với tình hình thực tiễn và có khả năng ứng dụng tốt vào hoạt động kinh doanh của các ngân hàng. Trong số đó, 95% phiếu đánh giá của lãnh đạo cấp cao các tổ chức tín dụng có phản hồi tích cực. Con số này ở nhóm các đối tượng lãnh đạo cấp trung và khác lần lượt là 89% và 72%.

Hầu hết các ý kiến đánh giá đều cho rằng, các hoạt động của HHNH rất hữu ích đối với các TCHV, đặc biệt nội dung thông tin các chương trình hội nghị, hội thảo chuyên đề, tọa đàm, các khóa đào tạo… do HHNH tổ chức khá sâu sát với nghiệp vụ cụ thể mà các TCHV quan tâm. Các thông tin mới từ HHNH có khả năng ứng dụng vào thực tiễn với tỷ lệ cao.

Tuy nhiên, kết quả khảo sát cũng cho thấy một số mặt hoạt động của Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam chưa thực sự hiệu quả, đặc biệt trong công tác thông tin tuyên truyền. Chỉ 14% ý kiến cho biết tiếp cận thông tin của HHNH thông qua kênh Tạp chí Thị trường Tài chính tiền tệ, con số này đối với Trang tin điện tử là 21,4%, điều này đã làm hạn chế hiệu quả truyền thông của Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam - vốn đóng vai trò quan trọng trong việc tuyên truyền, phổ biến chủ trương chính sách của Ngân hàng Nhà nước, cũng như phản ánh nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của các tổ chức hội viên tới các cơ quan quản lý.

Các ý kiến cho rằng Hiệp hội Ngân hàng cần đa dạng hơn nữa các hoạt động để thu hút hội viên tham gia; tăng cường công tác thông tin tuyên truyền để mọi ý kiến, chương trình hành động của HHNH có sức lan tỏa cao, đáp ứng nhu cầu/nguyện vọng của cả các đối tượng, không chỉ bao gồm các cơ quan quản lý Nhà nước và tổ chức hội viên mà cả các đối tượng quan tâm khác.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Tin tức

Mới - Nóng