Hộ nghèo, sinh viên được giảm lãi suất cho vay

TP - Thủ tướng vừa có quyết định điều chỉnh giảm lãi suất cho vay đối với một số chương trình tín dụng chính sách tại Ngân hàng Chính sách xã hội.

Theo đó, lãi suất cho vay với hộ nghèo, giải quyết việc làm, đối tượng chính sách đi lao động có thời hạn ở nước ngoài là 7,2%/năm (0,6%/tháng).

Lãi suất cho vay mới với học sinh, sinh viên là 7,2%/năm (0,6%/tháng). Trước đó, mức lãi suất cho vay đối với hộ nghèo, giải quyết việc làm, đối tượng chính sách đi lao động có thời hạn ở nước ngoài và học sinh, sinh viên là 7,8%/năm (0,65%/tháng).

Chính phủ cũng chỉ đạo giảm các mức lãi suất cho vay hỗ trợ nông nghiệp, chăn nuôi và các lĩnh vực ưu tiên khác.                

Cùng chuyên mục

Xem thêm Tin tức

Mới - Nóng