Hỗ trợ 90% phí bảo hiểm cho hộ nghèo

TP - Theo Thông tư 57 của Bộ Tài chính về thực hiện thí điểm bảo hiểm nông nghiệp giai đoạn 2011-2013, từ 28/6 tới đây, hộ nông dân, cá nhân cận nghèo sản xuất nông nghiệp tham gia thí điểm bảo hiểm nông nghiệp sẽ được hỗ trợ 90% phí bảo hiểm thay cho mức 80% như trước đây.

> Bảo hiểm kế hoạch tài chính trọn đời
> Ra mắt Thẻ tín dụng Citibank ACE

Các hộ nông dân, cá nhân, tổ chức sản xuất nông nghiệp tham gia thí điểm bảo hiểm đối với vật nuôi vẫn được hưởng cơ chế, chính sách hỗ trợ như trước. Chủ tịch UBND các tỉnh, TP sẽ quyết định cụ thể mức hỗ trợ trực tiếp. Các hợp đồng bảo hiểm có hiệu lực từ 27/2/2013 được hưởng cơ chế hỗ trợ theo quy định mới này.

Báo giấy

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Tin tức

Mới - Nóng

Khám phá