Hỗ trợ cho đầu tư phát triển điện ở nông thôn, vùng núi

TP - Hộ gia đình tự đầu tư đường dây điện từ sau công tơ của các hộ tiêu thụ điện đến nơi sử dụng điện của các hộ gia đình chính sách xã hội.

Bao gồm hộ gia đình nghèo, hộ gia đình có từ 2 người tàn tật nặng không có khả năng tự phục vụ, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn sẽ được hỗ trợ cấp vốn đầu tư, hỗ trợ về lãi suất vay vốn đầu tư - Đó là nội dung chính trong hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ của Nhà nước đối với việc đầu tư phát triển điện ở nông thôn, miền núi, hải đảo đuợc Bộ Tài chính ban hành hôm qua 28/10.

Việc hỗ trợ trên cũng được thực hiện đối với các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế đầu tư các dự án điện thuộc địa bàn, có điều kiện kinh tế- xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn.

Việc hỗ trợ vốn đầu tư từ ngân sách địa phương phải lập dự toán trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, đồng thời được hỗ trợ về lãi suất vay vốn đầu tư. Lãi suất vay vốn đầu tư bằng VNĐ bằng lãi suất trái phiếu Chính phủ kỳ hạn 5 năm cộng 1%/năm.

Mức hỗ trợ sau đầu tư của các tổ chức tín dụng và lãi suất vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước, khuyến khích chủ đầu tư tìm kiếm các nguồn vốn với chi phí hợp lý. 

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Tin tức

Mới - Nóng

Khám phá