Hỗ trợ chuyên môn cho Cục an toàn thực phẩm

Mead Johnson Nutrition Việt Nam vừa ký một biên bản ghi nhớ (MOU) với Bộ Y tế để hỗ trợ Cục An toàn thực phẩm trong việc cải thiện an toàn thực phẩm tại Việt Nam.

Hỗ trợ chuyên môn cho Cục an toàn thực phẩm

Tại lễ ký kết
Tại lễ ký kết.

Mead Johnson Nutrition là đơn vị được chọn để hỗ trợ việc thực thi Luật an toàn thực phẩm.

Theo Biên bản ghi nhớ này, Mead Johnson Nutrition Việt Nam phối hợp chặt chẽ với Bộ Y tế về việc phổ biến và nâng cao nhận thức về an toàn thực phẩm tại Việt Nam.

Dự án được thực hiện trong vòng hai năm (2013-2014), với các mục tiêu nhằm cải thiện việc thực thi Luật và các quy định về an toàn thực phẩm trên toàn quốc; nâng cao kiến ​​thức của người tiêu dùng về an toàn thực phẩm thông qua các sự kiện mang tính cộng đồng và các hoạt động tuyên truyền trong suốt tháng an toàn thực phẩm; tăng cường sự hiểu biết của các nhân viên trong Cục An toàn thực phẩm (VFA) về an toàn thực phẩm thông qua các khóa đào tạo và hội thảo về an toàn thực phẩm với sự tham gia của các chuyên gia khu vực và thế giới.

Phát biểu tại lễ ký kết, Cục trưởng Cục an toàn thực phẩm, ông Trần Quang Trung cho biết: "Sự hợp tác giữa Cục An Toàn Thực Phẩm và Mead Johnson Nutrition là một ví dụ tiêu biểu về phương thức hỗ trợ trực tiếp của các công ty nước ngoài đối với Việt Nam thông qua chuyên môn của họ."

Quốc Hội đã thông qua Luật an toàn thực phẩm mới vào ngày 24/4/2012. Bộ Y tế cũng đã ban hành một số Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn thực phẩm để hỗ trợ việc thực thi Luật an toàn thực phẩm mới. Tuy nhiên, vẫn còn một số nhầm lẫn giữa các cộng đồng doanh nghiệp và chính quyền các tỉnh về cách thực thi đúng các tiêu chuẩn mới.

Ngoài ra, một số Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn thực phẩm vẫn cần được điều chỉnh cho phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế, do đó vẫn cần sự đóng góp từ các công ty hàng đầu với kiến thức rộng về các quy định của thế giới và khoa học & công nghệ an toàn thực phẩm tiên tiến.

Hỗ trợ

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Tin tức

Mới - Nóng

Khám phá