Hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số làm nhà ở và xây dựng công trình nước sinh hoạt

TP - Theo kế hoạch phân bổ vốn của Trung ương, năm 2008, Thanh Hóa có 5.570 hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, khó khăn về nhà ở được hỗ trợ kinh phí theo Chương trình 134 để xây dựng nhà mới, với mức hỗ trợ là 6 triệu đồng/hộ.

Cũng trong năm nay, Nhà nước sẽ hỗ trợ kinh phí để xây dựng 150 công trình cấp nước sinh hoạt tập trung tại các bản làng miền núi, với mức 400 triệu đồng/công trình; hỗ trợ xây dựng công trình nước sinh hoạt phân tán cho 19.987 hộ đồng bào dân tộc thiểu số, với mức 400.000 đồng/hộ.

Được biết, tỉnh Thanh Hóa đặt ra mục tiêu hết năm 2008 sẽ cơ bản xóa hết số nhà tạm bợ dột nát của đồng bào dân tộc thiểu số.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Tin tức

Mới - Nóng

Khám phá