Hỗ trợ mạnh hơn cho người nghèo

TP - Thủ tướng Chính phủ vừa ký ban hành Quyết định 852/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược phát triển Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) giai đoạn 2011 - 2020, trong đó xác định tín dụng chính sách xã hội là giải pháp để thực hiện mục tiêu giảm nghèo một cách cơ bản và bền vững.

> Hơn 4.000 hộ nghèo được hỗ trợ làm nhà ở

Về định hướng hoạt động, Chiến lược xác định rõ, đối tượng phục vụ của Ngân hàng Chính sách xã hội là người nghèo, các đối tượng chính sách khác theo quy định của Nhà nước và các đối tượng được các tổ chức, cá nhân ủy thác cho Ngân hàng CSXH trực tiếp cho vay; ưu tiên hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào ở các vùng khó khăn.

Về cơ chế tài chính, nguồn vốn hoạt động của Ngân hàng chủ yếu do Nhà nước cấp, do Ngân hàng huy động và nhận ủy thác từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo phương châm “Nhà nước, doanh nghiệp và nhân dân cùng làm”.

Các mục tiêu cụ thể sẽ là: 100% người nghèo và các đối tượng chính sách khác có nhu cầu và đủ điều kiện đều được tiếp cận các sản phẩm, dịch vụ do Ngân hàng CSXH cung cấp; Dư nợ tăng trưởng bình quân hàng năm khoảng 10%; Tỷ lệ nợ quá hạn dưới 3%/tổng dư nợ...

Tính đến 31- 5, tổng dư nợ các chương trình tín dụng của Ngân hàng Chính sách xã hội đạt 107.262 tỷ đồng, tăng gấp 15 lần so với thời điểm nhận bàn giao.

Báo giấy

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Tin tức

Mới - Nóng

Khám phá