Hỗ trợ sinh kế cho đồng bào dân tộc ít người

TP - Tổng kinh phí hỗ trợ sinh kế, cải thiện điều kiện sống cho đồng bào vùng dân tộc ít người tỉnh TT- Huế trị giá hơn 107,5 tỷ đồng từ nguồn ngân sách, triển khai thực hiện trong năm 2010, tin từ UBND tỉnh chiều 1 - 2.

Với tổng mức hỗ trợ trên, trong năm 2010, 1.426 hộ dân tộc ít người trên địa bàn TT- Huế được tạo điều kiện mua sắm nông cụ, máy móc, làm dịch vụ sản xuất nông nghiệp; 1.809 hộ được hỗ trợ học nghề để chuyển đổi ngành nghề phù hợp với điều kiện sinh kế mới; 1.367 hộ được hỗ trợ đi xuất khẩu lao động; 1.809 hộ được tạo điều kiện về vốn mua sắm nông cụ, máy móc, làm dịch vụ để hành nghề sau khi học nghề mới.

Ngoài ra, với nguồn kinh phí trên, còn có 17 công trình nước tập trung và 70 công trình nước phân tán được xây mới, 20 hộ được hỗ trợ khai hoang đất sản xuất. 

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Tin tức

Mới - Nóng

Khám phá