Hỗ trợ tiền mua bảo hiểm cho tàu khai thác xa bờ

TP - Theo một thông tư mới của Bộ Tài chính, từ 25/8 sẽ chính thức thực hiện chính sách bảo hiểm (BH) phát triển thủy sản.

Theo đó, ngân sách nhà nước sẽ hỗ trợ kinh phí mua BH cho các tàu khai thác hải sản xa bờ, tàu dịch vụ hậu cần khai thác hải sản xa bờ là thành viên tổ đội, hợp tác xã khai thác hải sản và có tổng công suất máy chính từ 90CV trở lên.

Ngân sách sẽ hỗ trợ hằng năm 100% kinh phí mua BH tai nạn thuyền viên làm việc trên tàu. 

Ngân sách cũng hỗ trợ kinh phí mua BH thân tàu, trang thiết bị, ngư lưới cụ trên mỗi tàu với mức: 70% kinh phí mua BH đối với tàu có tổng công suất máy chính từ 90CV đến dưới 400 CV; 90% kinh phí mua BH đối với tàu có tổng công suất máy chính từ 400 CV trở lên. Kinh phí hỗ trợ được đảm bảo từ nguồn ngân sách trung ương và ngân sách địa phương và được bố trí trong dự toán ngân sách nhà nước. 

Theo quy định mới, doanh nghiệp BH phải có vốn chủ sở hữu tối thiểu 800 tỷ đồng và tổng tài sản tối thiểu 2.000 tỷ đồng tại thời điểm kết thúc năm tài chính gần nhất. 

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Tin tức

Mới - Nóng

Khám phá