Hội nghị học tập dành cho cán bộ phía Nam

TP - Ngày 26-4, tại TPHCM, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị học tập, nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Đại hội XI của Đảng dành cho trên 200 đại biểu là đại diện thường trực các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương; báo cáo viên cấp tỉnh, thành phố, đảng ủy trực thuộc Trung ương khu vực phía Nam. Ủy viên BCT, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư Đinh Thế Huynh; Ủy viên BCT, Bí thư Thành ủy TPHCM Lê Thanh Hải chủ trì và tham dự hội nghị.

Triển khai Nghị quyết đại hội XI:

Hội nghị học tập dành cho cán bộ phía Nam

Trong ngày đầu tiên, các đại biểu đã nghe các báo cáo về những văn kiện quan trọng của Đại hội XI như: Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011); Chiến lược phát triển KT-XH 2011 - 2020; Báo cáo chính trị của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa X tại Đại hội; nội dung Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đảng của Đại hội XI... đồng thời tham gia trao đổi, thảo luận về những luận điểm cơ bản và những điểm mới của các văn kiện; gắn với việc liên hệ thực tiễn, với cuộc đấu tranh tư tưởng, chính trị hiện nay.

Báo giấy

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Tin tức

Mới - Nóng

Khám phá