Hội thảo quản lý nhà nước về ATTP và bảo quản nhiệt đới tại Bắc Kạn

Thực hiện sự phối hợp giữa Trung tâm Thông tin - Tư liệu thuộc Viện hàn lâm Khoa học & Công nghệ Việt Nam, ngày 28/11/2014 vừa qua Sở Y tế Bắc Kạn đã tổ chức Hội nghị Hội thảo “Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về vệ sinh an toàn thực phẩm và bảo quản nhiệt đới”.

Hội thảo quản lý nhà nước về ATTP và bảo quản nhiệt đới tại Bắc Kạn

Tham gia Hội thảo có các nhà khoa học: PGS.TS. Nguyễn Hồng Quang, Giám đốc trung tâm thông tin tư liệu - Viện Hàn lâm khoa học và công nghệ Việt Nam (Viện HL KH&CN VN); PGS.TS. Lê Xuân Quế thuộc Viện Kỹ thuật nhiệt đới và một số cán bộ thuộc Viện HL KH&CN VN.

Tại buổi Hội thảo, đồng chí Nguyễn Tiến Tôn - Phó Giám đốc Sở Y tế đã trình bày Báo cáo kết quả công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm tại Bắc Kạn và một số kết quả hoạt động đảm bảo an toàn thực phẩm năm 2013, 2014. Theo đó, thời gian qua, tỉnh Bắc Kạn đã có sự quản lý khá chặt chẽ đối với vấn đề an toàn thực phẩm. Hệ thống quản lý Nhà nước về an toàn thực phẩm đã được kiện toàn từ cấp tỉnh đến cấp huyện và cấp xã.

Thông qua buổi Hội thảo, các đại biểu đã được các nhà khoa học thuộc Viện HL KH&CN VN truyền đạt một số nội dung về kinh nghiệm quốc tế về quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm và bảo quản nhiệt đới; vai trò của thông tin truyền thông nâng cao hiệu quả quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm và bảo quản nhiệt đới; một số giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm, bảo quản nhiệt đới tại địa phương, đặc biệt là phương pháp bảo quản thực phẩm bằng chất khử ô xy. Các đại biểu tham gia Hội thảo đã thảo luận về giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm, trong đó tập trung vào một số giải pháp như: Tăng cường công tác quản lý, thông tin giáo dục và truyền thông về an toàn thực phẩm; tăng cường hoạt động thanh tra, kiểm tra và triển khai các tiếp cận tiên tiến đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm (thực hành sản xuất rau, quả an toàn, nâng cao năng lực doanh nghiệp chế biến thực phẩm…).

Trước Hội thảo, Đoàn Viện HL KH&CN VN đã đi thực địa tại xã Côn Minh, gặp gỡ gần 30 hộ gia đình và cán bộ chủ chốt xã, trình bày về phương pháp bảo quản thực phẩm nhiệt đới, trình diễn mô hình bảo quản thực phẩm bằng phương pháp khử ô xy.

Sau Hội thảo, Đoàn Viện HL KH&CN VN đã đi thực địa tại xã Quang Thuận, gặp gỡ lãnh đạo chủ chốt xã và một số hộ gia đình để nắm bắt tình hình sản xuất quýt tại địa phương. Đoàn sẽ tiếp tục quay lại xã Quang Thuận để hỗ trợ chính quyền và bà con trong bảo quản quả quýt, giúp tăng thu nhập cho các hộ gia đình trong thời gian tới.

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Tin tức

Mới - Nóng

Khám phá