Hơn 281 nghìn biên chế công chức năm 2012

TP - Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành quyết định về tổng biên chế công chức năm 2012 của các cơ quan, tổ chức hành chính và cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài (không bao gồm biên chế công chức của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và công chức cấp xã) là 281.692 biên chế.

> Giám sát đạo đức công vụ

Cụ thể, bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tổ chức do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thành lập mà không phải là đơn vị sự nghiệp công lập có 111.894 biên chế.

Cơ quan của HĐND, UBND cấp tỉnh, cấp huyện gồm 161.723 biên chế. 1.075 biên chế thuộc các cơ quan Đại diện của Việt Nam ở nước ngoài. Biên chế công chức dự phòng là 7.000.

Thủ tướng yêu cầu Bộ trưởng Nội vụ giao biên chế công chức đối với từng cơ quan, đơn vị trong tổng biên chế công chức năm 2012.

Báo giấy

Cùng chuyên mục

Xem thêm Tin tức

Mới - Nóng