Họp BCĐ tổng kết thi hành Hiến pháp 1992

TP - Hôm qua (18-10), Ban chỉ đạo của Chính phủ tổng kết thi hành Hiến pháp năm 1992 (HP 1992) họp phiên thứ nhất dưới sự chủ trì của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Ban chỉ đạo.

> Mong Luật Biểu tình sớm được ban hành
> Đẩy nhanh sửa đổi Hiến pháp

Ban chỉ đạo gồm 16 thành viên (Bộ trưởng Công an, Tư pháp, Ngoại giao, Bộ trưởng - Chủ nhiệm VPCP, Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ, Tài nguyên và Môi trường...) đã thông qua chương trình, kế hoạch, phân công nhiệm vụ.

Các thành viên Ban chỉ đạo đề nghị tổ chức tổng kết, xây dựng báo cáo tổng kết thi hành HP theo chuyên đề, làm rõ những kết quả và bất cập trong quá trình thi hành các quy định của HP. Cần bảo đảm sự tham gia tích cực của các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý và nhân dân.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, việc sửa đổi, bổ sung HP 1992 cần bám sát tinh thần NQ Đại hội XI. Các thành viên cần chủ động tham gia sâu ngay từ đầu và trong suốt quá trình tổng kết, nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung HP để có những đề xuất, tham mưu với Đảng, Nhà nước.

Đây cũng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Chính phủ năm nay. Việc tổng kết phải đạt chất lượng cao về mặt lý luận, thực tiễn, làm cơ sở cho những đề xuất, kiến nghị đối với Đảng và Nhà nước.

Báo giấy

Cùng chuyên mục

Xem thêm Tin tức

Mới - Nóng

Khám phá