Kiểm soát cây xăng dọc quốc lộ

TP - Ngày 30/7, Tổng cục Trưởng Đường bộ Nguyễn Văn Huyện ký công văn yêu cầu kiểm soát các trạm xăng dọc quốc lộ nhằm đảm bảo an toàn giao thông.

Theo đó, tổng cục này cho rằng, nhiều cây xăng chưa đảm bảo về thiết kế, tổ chức giao thông chưa an toàn. 

Giải pháp khắc phục là: Đối với các tuyến đường xây mới cần cập nhật quy hoạch cửa hàng xăng dầu vào thiết kế. 

Đối với cửa hàng hiện hữu cần lập phương án thiết kế, tổ chức giao thông để được xem xét đưa vào quy hoạch và triển khai thi công (chủ các cây xăng tự bỏ kinh phí). 

Đến 30/6/2015, những cây xăng không được đưa vào quy hoạch phải dừng hoạt động.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Tin tức

Mới - Nóng