Kiến nghị hạn chế cấp phép 5 loại hình công nghiệp có nguy cơ gây ô nhiễm

TP- Các địa phương nằm trong lưu vực sông Nhuệ - Đáy vừa kiến nghị hạn chế cấp phép đầu tư 5 loại hình công nghiệp có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

Nhiều dự án quan trọng đã được đưa ra bàn bạc tại hội nghị triển khai đề án tổng thể bảo vệ môi trường lưu vực sông Nhuệ, Đáy do Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức ngày 27/8.

Trong đó, giai đoạn từ nay đến năm 2010, bắt buộc 100% các cơ sở sản xuất mới đầu tư xây dựng phải có các thiết bị giảm thiểu ô nhiễm, xử lý chất thải đạt tiêu chuẩn môi trường; khuyến khích các cơ sở sản xuất áp dụng công nghệ sạch, thân thiện môi trường; phấn đấu 40% các khu đô thị, 70% các khu công nghiệp, khu chế xuất trên lưu vực có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường;

50% các cơ sở sản xuất, kinh doanh đang hoạt động được cấp chứng chỉ ISO 14001; thu gom được 90% chất thải sinh hoạt, công nghiệp và dịch vụ; xử lý trên 60% chất thải nguy hại; 100% chất thải y tế; 95% dân số đô thị được sử dụng nước sạch và 85% dân số nông thôn được sử dụng nước sạch hợp vệ sinh; xử lý được 40% lượng nước thải đạt tiêu chuẩn môi trường, đặc biệt là nước thải của Hà Nội.

Các địa phương nằm trong lưu vực sông Nhuệ - Đáy cũng kiến nghị hạn chế cấp phép đầu tư 5 loại hình công nghiệp có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng gồm chế biến tinh bột sắn, sản xuất hóa chất cơ bản, nhuộm, thuộc da và sản xuất bột giấy; khoanh vùng một số khu vực sản xuất rau an toàn, khuyến cáo người dân không sử dụng nguồn nước bị ô nhiễm cho sản xuất nông nghiệp ở một số khu vực bị ô nhiễm nặng, v.v...

Trong 6 tỉnh thuộc lưu vực sông Nhuệ - Đáy, Hà Nội được xác định là tỉnh có lượng nước thải đổ ra sông nhiều nhất với tổng lượng nước thải công nghiệp khoảng 100.000m3/ngày đêm.  

Cùng chuyên mục

Xem thêm Tin tức

Mới - Nóng

Khám phá