TP - UBND tỉnh Kon Tum vừa có quyết định 501 phê duyệt phương án chuyển đổi gần 1.000 ha rừng và đất lâm nghiệp tại tiểu khu 750, 759 xã Mo Ray, huyện Sa Thầy sang trồng cao su.

Kon Tum chuyển đổi gần 1.000 ha rừng và đất lâm nghiệp

Đây là khu thuộc Cty Đầu tư phát triển lâm-nông-công nghiệp và dịch vụ Sa Thầy (Cty Sa Thầy) quản lý.

Trạng thái rừng và trữ lượng gỗ trên đất chuyển đổi như sau: rừng nghèo IIIA1 139,3 ha (trữ lượng 15.424 m3), rừng non IIB 641,5 ha (54.617 m3), rừng trồng kém hiệu quả 23 ha và đất trống có cây bụi rải rác IC 183,8 ha và 1,4 ha đất nương rẫy.

Cũng tại quyết định này, UBND tỉnh yêu cầu Cty Sa Thầy chịu trách nhiệm thực hiện các thủ tục tận thu hơn 70 nghìn m3 lâm sản có trên diện tích đất rừng chuyển đổi; đồng thời có trách nhiệm quản lý, sử dụng hiệu quả đối với diện tích đất chuyển đổi, thực hiện các thủ tục về dự án trồng cao su trên đất theo đúng quy định pháp luật hiện hành.           

Cùng chuyên mục

Xem thêm Tin tức

Mới - Nóng

Khám phá