Lạng Sơn: Tạm hoãn tuyển dụng công chức

TP - UBND tỉnh Lạng Sơn vừa thông báo kết luận của lãnh đạo tỉnh về công tác tuyển dụng công chức, viên chức năm 2014 trên địa bàn tỉnh.

Theo báo cáo, công tác tuyển dụng còn yếu kém, sơ suất như: Một số đơn vị thu hẹp đối tượng tuyển dụng so với yêu cầu vị trí cần tuyển, phát hành, thu nhận hồ sơ ít hơn; Việc quy đổi, tính điểm kết quả học tập và tốt nghiệp phục vụ cho xét tuyển chưa thống nhất, một số nơi làm chưa đúng quy trình, có trường hợp đã phải huy kết quả tuyển dụng để xem xét lại. 

Đáng chú ý, một số cá nhân (trong đó có cán bộ nhà nước) có hành vi “cò mồi”, lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của người xin việc. Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn quyết định tạm hoãn tổ chức tuyển dụng theo như kế hoạch; lùi thời gian tuyển dụng công chức, viên chức đối với các sở, ban, ngành, đơn vị của tỉnh, UBND các huyện, thành phố trên địa bàn (trừ ngành y tế và giáo dục).

Cùng chuyên mục

Xem thêm Tin tức

Mới - Nóng