Nâng cao chất lượng đào tạo CB một cách toàn diện

TP – “Công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ của Học viện Chính trị – Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh cần bám sát mục tiêu, yêu cầu, định hướng của chiến lược cán bộ, gắn kết chặt chẽ với công tác quy hoạch cán bộ của Đảng và Nhà nước.

Phải đặc biệt coi trọng việc nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ một cách toàn diện cả về nhận thức lý luận, chính trị, công tác xây dựng đảng, quản lý Nhà nước, cả về rèn luyện phẩm chất, đạo đức, tác phong, lề lối làm việc, phương pháp công tác” – Đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư T.Ư Đảng đã nhấn mạnh như vậy tại Hội nghị cán bộ chủ chốt để triển khai nhiệm vụ năm học 2007-2008 của Học viện Chính trị – Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh sáng 6/8.

Đồng chí Trương Tấn Sang chỉ rõ: Để đạt được yêu cầu trên, Học viên phải đổi mới mạnh mẽ chương trình, nội dung, phương pháp giảng dạy, phương pháp học tập của học viên, công tác thi, kiểm tra đánh giá chất lượng đào tạo, coi trọng việc đào tạo theo chức danh, gắn học tập kiến thức lý luận cơ bản Chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của Đảng với kiến thức, năng lực hoạt động thực tiễn… 

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Tin tức

Mới - Nóng

Khám phá