Nâng cao chất lượng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

TP - Ngày 12-4, tại Hà Nội, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã tổ chức Hội nghị Triển khai thực hiện Chỉ thị 09 của Ban Bí thư về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”.

Báo cáo tóm tắt tình hình, kết quả công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong thời gian qua, Trung tướng Lê Quý Vương - Thứ trưởng Bộ Công an khẳng định: Phong trào đã phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, bám sát nhiệm vụ chính trị của đất nước, cảnh giác và đấu tranh làm thất bại âm mưu “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ, hoạt động kích động, chống phá của các thế lực thù địch, phản động, góp phần giữ vững sự ổn định chính trị - xã hội của đất nước.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh yêu cầu các cấp, các ngành tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị tham gia thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội.

Báo giấy

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Tin tức

Mới - Nóng