Ngày Kiến trúc Việt Nam

TP - Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định lấy ngày 27-4 hằng năm là Ngày Kiến trúc Việt Nam và sẽ tổ chức kỷ niệm ngày này lần đầu tiên vào 27-4-2011.

Thủ tướng chỉ đạo, việc tổ chức ngày Kiến trúc Việt Nam hằng năm phải bảo đảm thiết thực, tiết kiệm nhằm động viên giới kiến trúc sư, các tầng lớp nhân dân, nhà quản lý về kiến trúc - quy hoạch, nhà đầu tư, tổ chức xã hội - nghề nghiệp đoàn kết, sáng tạo, tích cực tham gia xây dựng và phát triển nền kiến trúc Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; có hình thức khen thưởng, biểu dương tài năng kiến trúc.

Ngày 27-4-1948, tại làng Thản Sơn, xã Chiến Thắng, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Yên (nay là xã Liễn Sơn, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc) diễn ra Hội nghị chính thức thành lập Đoàn Kiến trúc sư Việt Nam (nay là Hội Kiến trúc sư Việt Nam). Đây cũng là ngày Bác Hồ gửi thư cho các kiến trúc sư ở Đại hội lần thứ I.

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Tin tức

Mới - Nóng

Khám phá