Người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp được hỗ trợ học nghề

TP - Thủ tướng Chính phủ vừa ký quyết định quy định mức hỗ trợ học nghề đối với người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp.

> Gần 400 tỷ đồng trợ cấp thất nghiệp
> Đề xuất mở rộng bảo hiểm thất nghiệp

Theo đó, từ 1/12, người thất nghiệp tham gia các khóa học nghề đến 3 tháng được hỗ trợ tối đa 3 triệu đồng/người/khóa học; tham gia các khóa học nghề trên 3 tháng được hỗ trợ tối đa 600.000 đồng/người/tháng, mức hỗ trợ cụ thể được tính theo tháng, tùy theo từng nghề và thời gian học nghề thực tế.

Người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp tham gia học nghề được hỗ trợ kinh phí để học một nghề và một lần, thực hiện thông qua cơ sở dạy nghề; không hỗ trợ bằng tiền trực tiếp cho người lao động để tự học nghề.

Báo giấy

Cùng chuyên mục

Xem thêm Tin tức

Mới - Nóng