Nhà nước quy định giá bán lẻ điện bình quân

TP - Hôm qua, Chính phủ trình Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực để QH cho ý kiến.

> Chưa để giá điện theo thị trường

Ủy ban KH,CN&MT cho rằng, Luật Điện lực (có hiệu lực 01-7-2005) đã bộc lộ không ít những bất cập. Việc ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực là cần thiết.

Ủy ban KH, CN&MT cho rằng, cần thực hiện “giá bán điện thực hiện theo cơ chế thị trường có sự điều tiết của Nhà nước”.

Ủy ban KH,CN&MT nhất trí với cơ chế để Nhà nước quy định khung giá đối với mức giá bán lẻ điện bình quân. Giá bán lẻ điện do đơn vị điện lực quyết định trên cơ sở khung giá mức giá bán lẻ điện bình quân mà Nhà nước đã quy định.

Ủy ban KH,CN&MT cũng thống nhất với đề nghị của Chính phủ về quy định về giá bán lẻ điện ở nông thôn, miền núi, hải đảo nơi không có lưới điện quốc gia mà việc đầu tư không hiệu quả.

Báo giấy

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Tin tức

Cùng chủ đề

Mới - Nóng

Khám phá