Nhiều hộ dân ở Quảng Nam không muốn thoát nghèo

TP - Ngày 10/7, tại kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh Quảng Nam khóa VIII, các đề án về phát triển KT-XH của tỉnh được đưa ra lấy ý kiến để thông qua. Chính sách khuyến khích thoát nghèo bền vững được các đại biểu cho nhiều ý kiến nhất.

Quảng Nam có 14,91% hộ nghèo, cao hơn mức bình quân chung cả nước (7,6%). Liên quan đến chính sách thoát nghèo, ông Nguyễn Dương Triều, Trưởng ban VHXH (HĐND tỉnh) cho biết: Qua khảo sát 89 hộ có điều kiện thoát nghèo, có 64 ý kiến (chiếm 74,4%) cho biết không muốn thoát nghèo do sợ bị cắt các chính sách hỗ trợ lâu nay vẫn được thụ hưởng, nhất là các chính sách về bảo hiểm y tế, giáo dục.

Tâm lý trông chờ, ỷ lại vào nhà nước, thiếu ý thức vươn lên của một bộ phận hộ nghèo vẫn còn khá phổ biến. Do đó chính sách thoát nghèo còn nhiều bất cập, nhiều nơi đã trở thành áp lực đối với cán bộ cơ sở khi tổ chức bình xét, công nhận hộ nghèo...

Cùng chuyên mục

Xem thêm Tin tức

Mới - Nóng