Nhìn lại 3 năm của dự án vệ sinh nông thôn

Sau 3 năm thực hiện(2016 - 2018), tất cả các kế hoạch truyền thông thay đổi hành vi được tỉnh chuẩn bị, năm 2018, tất cả các kế hoạch đang được triển khai, 27 xã đã đạt vệ sinh toàn xã (VSTX), thêm 25 xã đã được thẩm định là đạt độ bao phủ 70% hộ gia đình, và có hơn 150 xã đang triển khai để đạt VSTX vào cuối năm 2018.

Miền núi phía Bắc, Tây Nguyên và Nam Trung Bộ (MNPB-TN-NTB) chưa từng hưởng lợi từ hoạt động vệ sinh và thay đổi hành vi vệ sinh đủ lớn để giảm tình trạng đi tiêu bừa bãi và tăng cường độ bao phủ nhà tiêu cải thiện trong cộng đồng dân tộc thiểu số (DTTS). Để khắc phục tình trạng đi tiêu bừa bãi cao và vệ sinh cải thiện thấp, Chương trình Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sách nông thôn (SupS) không chỉ xây dựng nhà tiêu đảm bảo vệ sinh, mà còn tiến tiến hành song song thay đổi hành vi ở cấp toàn bộ cộng đồng để đem lại kết quả tốt nhất.                                                                                                   

SupS được thiết kế để đẩy nhanh tiến độ về vệ sinh và mở rộng năng lực của các cơ quan thực hiện trong lập kế hoạch, thực hiện, và giám sát việc đạt được kết quả hướng đến gia tăng cơ hội sử dụng công trình vệ sinh bền vững và cải thiện hành vi vệ sinh: 70% số hộ gia đình có nhà tiêu cải thiện, 80% số hộ gia đình có điểm rửa tay bằng dành riêng (cố định), có xà phòng (hoặc sản phẩm thay thế xà phòng) và có nước, tất cả các trường học và trạm y tế có công trình cấp nước, vệ sinh và rửa tay hoạt động.

Các hoạt động vệ sinh trong Chương trình được thiết kế dựa trên nghiên cứu thăm dò (do Trường Vệ sinh và Y học nhiệt đới London thực hiện năm 2015) và các công việc thí điểm trước đây (do Chương trình Nước và Vệ sinh của Ngân hàng Thế giới và các tổ chức phát triển khác thực hiện).

Để đạt được mục tiêu vệ sinh toàn xã, chương trình có hai phần: Hỗ trợ xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh cho hộ nghèo, cận nghèo và hộ gia đình thuộc diện hỗ trợ chính sách ở tất cả các xã của tỉnh, tạo ra một mô hình cho thúc đẩy hộ gia đình địa phương tăng nhanh tỷ lệ bao phủ nhà tiêu cải thiện hộ gia đình và quan trọng hơn, tiến hành các hoạt động truyền thông.

Điều này đòi hỏi áp dụng các cách tiếp cận Truyền thông Thay đổi Hành vi (BCC) có tính đổi mới đã được chứng minh là thành công trong huy động sự tham gia - là vai trò chính, là những phương thức hiệu quả hơn so với cách tiếp cận Thông tin, Giáo dục, Truyền thông (IEC) để nâng cao nhận thức.

Cách tiếp cận BCC nhằm tạo cầu xây dựng và sử dụng nhà tiêu được thực hiện cùng với việc phát triển thị trường vệ sinh để bảo đảm các loại nhà tiêu phù hợp và đầy đủ để đáp ứng nhu cầu của mọi người.

Các giải pháp vệ sinh đặc biệt "chi phí thấp" đã được phát triển và tiến hành ở phạm vi rộng trong chương trình, bao gồm sử dụng vòng bê tông đúc sẵn và bảo đảm chất lượng nhất quán trong các cửa hàng vệ sinh tiện lợi. Đây là một mô hình cửa hàng bán lẻ nơi khách hàng có thể mua bất kỳ vật tư và thiết bị cần thiết nào để xây dựng một nhà tiêu cải thiện hoàn chỉnh.

Các cửa hàng này có thể cung cấp nhà loại dịch vụ như thi công, vận chuyển, tư vấn cho hộ gia đình về loại nhà tiêu phù hợp, cách sử dụng và bảo quản nhà tiêu, và bảo hành sản phẩm để mọi người có thể lựa chọn phương án phù hợp với nhu cầu của mình và năng lực tài chính với giá và chất lượng tốt. Với cải tiến này, thời gian sản xuất và lắp đặt giảm xuống tổng cộng còn 1 ngày và dẫn tới tiết kiệm 1/3 tổng chi phí xây dựng nhà tiêu thông thường cho các HGĐ. 

Cùng chuyên mục

Xem thêm Tin tức

Mới - Nóng

Khám phá