Nước mặn sẽ vào sâu 50 km

Theo dự báo của Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam, mùa khô năm nay, tại các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL), nước mặn sẽ xâm nhập sâu 50km. Nước mặn có độ mặn từ 4%o trở lên (gây hại cho cây trồng) xâm nhập sâu trên 30 km.

Dọc sông Cửa Tiểu, sông Cửa Đại và sông Hàm Luông trong hai tháng 4 và tháng 5, mặn xâm nhập sâu nhất, độ mặn 10 %o có thể tới vị trí cách cửa sông trên 25-35km, nước mặn có độ mặn 4 %o có thể vào sâu hơn 30-35km, nước mặn có độ mặn 1%o vào đến 50 km.

Báo giấy

Cùng chuyên mục

Xem thêm Tin tức

Mới - Nóng

Khám phá