NXB Thanh Niên với việc xuất bản sách về Chủ tịch Hồ Chí Minh

TP - Với bộ sách “Bác Hồ kính yêu”, trong hơn nửa thế kỷ qua, NXB đưa đến công chúng bạn đọc, đặc biệt là bạn đọc trẻ tuổi hàng trăm đầu sách với hàng trăm ngàn bản về đề tài Bác Hồ

Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ thiên tài, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, vị anh hùng giải phóng dân tộc, nhà tư tưởng lớn; chiến sĩ lỗi lạc của phong trào cộng sản quốc tế; nhà văn hóa kiệt xuất.

Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói một câu nổi tiếng: “Tôi hiến cả đời tôi cho dân tộc tôi”. Quả vậy, công lao, sự nghiệp của Người vô cùng to lớn. Hơn nửa thế kỷ qua, Đảng và nhân dân, tuổi trẻ Việt Nam liên tục khẳng định ý nghĩa tác dụng to lớn của cuộc đời, sự nghiệp cũng như tư tưởng của Bác Hồ đối với cách mạng Việt Nam.

Với chức năng và nhiệm vụ là cơ quan xuất bản của Đảng và của Đoàn, có vị trí và vai trò trong lĩnh vực xuất bản phục vụ nhiệm vụ chính trị của Trung ương Đoàn.

Trong hơn nửa thế kỷ hoạt động của mình, Nhà Xuất bản Thanh Niên xây dựng được 12 bộ sách tiêu biểu có giá trị về nội dung và tư tưởng, góp phần giáo dục lý tưởng, đạo đức lối sống, hình thành nhân cách người thanh niên mới Việt Nam phát triển toàn diện, tạo hành trang cho tuổi trẻ đi vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Với bộ sách “Bác Hồ kính yêu”, trong hơn nửa thế kỷ qua, NXB đưa đến công chúng bạn đọc, đặc biệt là bạn đọc trẻ tuổi hàng trăm đầu sách với hàng trăm ngàn bản về đề tài Bác Hồ có giá trị về nội dung, tư tưởng, cũng như giáo dục lý tưởng, đạo đức, lối sống cho thanh thiếu niên Việt Nam.

Qua hơn hai năm triển khai, thực hiện cuộc vận động “Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác” NXB Thanh Niên tổ chức biên tập và xuất bản được hàng chục đầu sách, góp phần đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của tuổi trẻ.

Với những thành tựu của 55 năm qua, NXB Thanh Niên đã xây dựng nên một thương hiệu trong lòng bạn đọc. Tin rằng, những năm sắp tới với sự nỗ lực của cán bộ, biên tập viên, công nhân viên, NXB sẽ có những bước phát triển phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị, đáp ứng sự mong đợi của bạn đọc, đặc biệt bạn đọc trẻ tuổi trong cả nước.

* Nhân kỷ niệm lần thứ 55 ngày thành lập NXB Thanh Niên (14/7/1954 - 14/7/2009)

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Tin tức

Mới - Nóng

Khám phá