Phát động Tuần lễ quốc gia về ATVS lao động-phòng chống cháy nổ

TP - Ngày 16/3, tại nhà thi đấu thể thao tỉnh Phú Thọ, đã phát động “Tuần lễ quốc gia về an toàn vệ sinh lao động - Phòng chống cháy nổ” (ATVSLĐ - PCCN) lần thứ 10 năm 2008.

Bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Trưởng ban chỉ đạo tuần lễ quốc gia Trung ương chỉ rõ:

Năm 2008, các bộ, ban, ngành Trung ương, tổ chức doanh nghiệp cần tập trung thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm: Lập kế hoạch hàng năm, triển khai thực hiện chương trình quốc gia về ATVSLĐ - PCCN đến năm 2010 đã được Chính phủ phê duyệt; tập trung triển khai thực hiện Chỉ thị số 10 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hiện công tác bảo hộ lao động, an toàn lao động.

Các cơ quan, đơn vị và địa phương đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức ATVSLĐ - PCCN, ngăn ngừa và hạn chế thiệt hại tới mức thấp nhất trong công tác ATVSLĐ - PCCN đối với người lao động; tập trung phân tích nguyên nhân các vụ tai nạn lao động thuộc các lĩnh vực khác nhau và đề ra các biện pháp khắc phục nhằm ngăn ngừa những sự cố tương tự xảy ra...

Bà Rie Marie Vejs Kjaldgard, Giám đốc Văn phòng ILO tại Hà Nội nhấn mạnh: Tuần lễ Quốc gia ATVSLĐ –PCCN lần thứ 10 năm nay nhằm hướng đến cải thiện ATVSLĐ trong tất cả các khu vực kinh tế.

Việc tổ chức Tuần lễ tại tỉnh Phú Thọ là rất phù hợp bởi đây là một trong nhiều tỉnh công nghiệp phát triển nhanh với nhiều ngành nghề đang hoạt động như trồng trọt, chăn nuôi, giày da, may mặc, gốm sứ, điện tử...

Do vậy, các hoạt động và trao đổi diễn ra trong Tuần lễ quốc gia ATVSLĐ – PCCN sẽ là cơ hội tuyệt vời để thu hút sự quan tâm, chú ý của người sử dụng lao động và người lao động ở Phú Thọ và toàn thể người dân về tầm quan trọng và lợi ích của một môi trường làm việc an toàn. 

Cùng chuyên mục

Xem thêm Tin tức

Mới - Nóng

Khám phá