Phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”

TP - Với chủ đề “Phát huy bản chất, truyền thống Bộ đội Cụ Hồ”, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV (nhiệm kỳ 2007 - 2012), Hội Cựu chiến binh Việt Nam (CCBVN), đã khai mạc trọng thể tại Thủ đô Hà Nội vào sáng qua (12/12).

Tham dự Đại hội có 500 đại biểu chính thức, đại diện cho hơn 2,2 triệu hội viên CCB cả nước.

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đã đến dự và phát biểu với Đại hội. Dự Đại hội còn có nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười, Lê Khả Phiêu; nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh, Trần Đức Lương; Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Vĩnh Trọng; Phó Chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn; Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam Phạm Thế Duyệt, cùng đại diện các bộ, ban, ngành, đoàn thể T.Ư…

Trong diễn văn khai mạc Đại hội,  Bí thư Đảng Đoàn, Chủ tịch Hội CCBVN Đặng Quân Thuỵ nêu rõ:

Trong nhiệm kỳ vừa qua, cũng như trong những năm trước đây, CCB Việt Nam đã luôn phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” trên mặt trận xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Hội CCB Việt Nam đã tích cực tham gia vào công cuộc đổi mới đất nước, đặc biệt là nhiệm vụ tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền, bảo vệ chế độ…

Hội đã tích cực tuyên truyền, vận động tập hợp CCB vào Hội, xây dựng Hội vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Nhiều địa phương đã thu hút trên 90% CCB vào Hội.

Hội đã tổ chức nhiều hội nghị chuyên đề về phát triển kinh tế cho hội viên ở các vùng, miền và tổng kết phong trào thi đua xóa đói giảm nghèo, làm giàu chính đáng, tỷ lệ hội viên CCB nghèo chỉ còn 9%.

Đã có hàng ngàn hội viên là chủ trang trại, là giám đốc doanh nghiệp, chủ nhiệm HTX, giải quyết việc làm cho trên 1 triệu lao động…

Phát biểu chỉ đạo Đại  hội, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đã nhiệt liệt biểu dương những thành tích của Hội CCBVN trong thời gian qua. “Thành tích của Hội CCB Việt Nam là rất to lớn và đáng trân trọng.

Đảng và Nhà nước đánh giá cao hoạt động và những đóng góp của Hội CCB Việt Nam đối với công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đặc biệt là ở cơ sở, Hội CCB có uy tín, có vai trò tích cực trong việc tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, có nhiều đóng góp với cấp ủy, chính quyền, nhân dân địa phương trong phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, tháo gỡ những khó khăn, giữ vững ổn định chính trị - xã hội trên các địa bàn…” - Tổng Bí thư nhấn mạnh. 

Tổng Bí thư cũng nhấn mạnh một số vấn đề trong thời gian tới các cấp Hội CCB cần phải tập trung thực hiện:

Đó là cần tăng cường lãnh đạo, giáo dục chính trị, tư tưởng, làm cho cán bộ, hội viên nắm vững đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, gương mẫu học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Đoàn kết vận động CCB tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ XHCN, giữ vững ổn định chính trị ở cơ sở; Tiếp tục đẩy mạnh phong trào CCB giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, quyết tâm xóa đói giảm nghèo nhanh và phát triển bền vững.

“Đại hội lần này cần quán triệt sâu sắc nội dung nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ X của Đảng và Nghị quyết 09 - NQ/T.Ư của Bộ Chính trị “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác CCB trong giai đoạn cách mạng mới”, đánh giá đúng những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua, chỉ ra những khuyết điểm, tồn tại, tìm ra nguyên nhân và đề ra phương hướng, mục tiêu, giải pháp để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao…” - Tổng Bí thư nói.

Nhân dịp này, thay mặt BCH T.Ư Đảng, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đã trao tặng Hội CCBVN  bức trướng mang dòng chữ:“Cựu chiến binh phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” Trung thành - Đoàn kết - Gương mẫu - Đổi mới”.

Đại hội IV Hội CCBVN có nhiệm vụ tổng kết một cách sâu sắc hoạt động của Hội trong nhiệm kỳ III, rút ra những bài học kinh nghiệm để xây dựng và phát triển Hội; bàn và quyết định nhiệm vụ, phương hướng, chỉ tiêu cho nhiệm kỳ IV; xem xét, bổ sung Điều lệ Hội CCB Việt Nam; lựa chọn, bầu ra BCH Trung ương Hội khóa IV. Đại hội làm việc đến hết ngày 14/12.  

Nguyễn Tú

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Tin tức

Mới - Nóng

Khám phá