Phú Thọ: Kiểm tra ATTP các cơ sở sản xuất, kinh doanh nước đóng chai

Theo Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Phú Thọ, Chi cục vừa tiến hành kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh nước uống đóng chai, đóng bình và nước đá thực phẩm trên địa bàn thành phố Việt Trì.

Phú Thọ: Kiểm tra ATTP các cơ sở sản xuất, kinh doanh nước đóng chai

Đoàn kiểm tra đã tiến hành kiểm tra 8 cơ sở, trong đó có 4 cơ sở sản xuất nước uống đóng bình, đóng chai; 2 cơ sở sản xuất, kinh doanh nước đá thực phẩm và 2 cơ sở vừa sản xuất, kinh doanh nước uống đóng bình đóng chai, vừa sản xuất, kinh doanh nước đá thực phẩm.

Trong số 8 cơ sở sản xuất nước uống đóng bình, đóng chai; sản xuất, kinh doanh nước đá thực phẩm mà Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Phú Thọ kiểm tra, có 4 cơ sở có mẫu kiểm nghiệm về an toàn thực phẩm không đạt yêu cầu theo quy định của pháp luật

Trong quá trình kiểm tra, đoàn tiến hành lấy 10 mẫu (6 mẫu nước uống đóng bình, đóng chai; 4 mẫu nước đá thực phẩm) gửi Viện Kiểm nghiệm An toàn thực phẩm Quốc gia kiểm nghiệm 5 chỉ tiêu vi sinh: E.coli, Coliform tổng số, Streptococci feacal, Pseudomonas, Bào tử vi khuẩn kị khí khử sulfit. Kết quả có 4/10 không đạt, trong đó có 2 mẫu nước đá thực phẩm, 2 mẫu nước uống đóng bình, đóng chai.

Đoàn kiểm tra tiến hành xử phạt vi phạm hành chính 4 cơ sở có mẫu kiểm nghiệm về an toàn thực phẩm không đạt yêu cầu theo quy định của pháp luật với tổng số tiền 3.750.000 đồng.

Trong quá trình kiểm tra, đoàn kiểm tra cũng kết hợp tuyên truyền, giáo dục kiến thức và pháp luật về an toàn thực phẩm nhằm nâng cao nhận biết, nhận thức và ý thức về vấn đề này của người quản lý và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh nước uống đóng chai, đóng bình và nước đá thực phẩm trên địa bàn thành phố.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Tin tức

Mới - Nóng